NO FINISH LINE BRATISLAVA

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor:
Children & Future Bratislava, n.o.
Termín: 05. – 08. November 2020
Miesto: celý svet  
Štart behu: 05.11.2020 od 00:01 hod. – 8.11.2020 do 23:59 hod.
Trať: minimálne 1km na ľubovolnej trati 
Časový limit: neobmedzený
Účastnícky limit: neobmedzený

Pravidlá: 

Pretekár sa musí zaregistrovať v aplikácii IWATT na www.iwatt.sk alebo priamo v aplikácii. Následne si môže vybrať jeden z  projektov, ktorý chce podporiť svojimi odbehnutými kilometrami.
Pretekár sa môže zúčastniť aj opakovane počas 4 dní trvania behu.

Výška podpory pre subjekt, ktorý odbehá najviac kilometrov je 30 000€.

Prihlasovanie:
on-line od 2.11.2020 a počas celého trvania behu prostredníctvom aplikácie IWATT priamo v smartfone alebo na web stránke www.iwatt.sk 
V prípade záujmu o podporu sa subjekty môžu prihlásiť na emailovej adrese: grant@childrenandfuture.sk.


Žiadosť o grant:
Zo všetkých žiadostí vyberieme finalistov z ktorých si následne môžu vybrať bežci svojho favorita a podpiriť ho odbehanými kilometrami.
Žiadosti o grant môžu podať neziskové organizácie, nadácie, občianske združenia, ktoré sa rôznymi formami podporujú a pomáhajú deťom, či už  v oblasti vzdelávnia, kuktúry, športu, starostlivosti o deti a ich zdravie. Žiadosť je potrebné podať  zaslaním emailu s informáciou o žiadateľovi, účelom/program/projekt, ktorý by bol zo sumy hradený a approx. rozpočet daného projektu.


Vekový limit:
Bez obmedzenia veku. 


Štartovné: 
Registrácia do aplikácie a prihlásenie sa k behu je zadarmo.


Výsledky:
Zverejní usporiadateľ prostredníctvom www.nofinishline.sk do 24h po skončení podujatia

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na  na www.nofinishline.sk