NO FINISH LINE BRATISLAVA

Pokyny a základné informácie

Hlavný organizátor:
Children & Future Bratislava, n.o.
Termín: 05. – 08. November 2020
Miesto: celý svet  
Štart behu: 05.11.2020 od 00:01 hod. – 8.11.2020 do 23:59 hod.
Trať: minimálne 1km na ľubovolnej trati 
Časový limit: neobmedzený
Účastnícky limit: neobmedzený

Pravidlá: 

Pretekár sa musí zaregistrovať v aplikácii IWATT na https://iwatt.sk/nfl-2020  alebo priamo v aplikácii. Následne si môže vybrať jeden z  projektov, ktorý chce podporiť svojimi odbehnutými kilometrami.
Pretekár sa môže zúčastniť aj opakovane počas 4 dní trvania behu.

Výška podpory pre subjekt, ktorý odbehá najviac kilometrov je 30 000€.

Ako sa prihlásite na No Finish Line Run 2020?

1.    Stiahnite si aplikáciu iWatt do svojho telefónu

2.    Zaregistrujte sa a prihláste do aplikácie

3.    Vyberte si jeden z projektov, ktoré chcete podporiť a prihláste sa ako jeho podporovateľ.

4.    Prihlásiť sa budete môcť od 2.11.2020 do 8.11.2020 (teda do ukončenia celého behu).


Ako bude prebiehať beh?

1.    Zapnite si aplikáciu na zmeranie svojho pohybu

2.    Prejdite alebo zabehnite min. 1 kilometer

3.    V aplikácii iWatt kliknite na tlačidlo „+“ a následne na „Sychronizovať aktivity“

4.    Všetky kilometre, ktoré ste prešli alebo odbehli pripíše iWatt k celkovému počtu odbehnutých kilometrov v rámci No Finish Line Run 2020 a aj na konto subjektu, ktorý podporujete.


Pravidlá pre účastníkov podujatia:

1.    Virtuálneho behu/podujatia sa môže zúčastniť len registrovaný používateľ aplikácie iWatt.

2.    Pre účasť na virtuálnom behu sa musí používateľ aplikácie iWatt prihlásiť do niektorého z vybraných subjektov a súhlasiť s podmienkami podujatia.

3.    Kilometre, ktoré zabehol alebo prešiel účastník podujatia sa zapíšu na konto subjektu iba vtedy, ak prebehne Synchronizácia aktivít z aplikácii tretích strán (Google Fit, Strava, Garmin Connect, Apple Health) alebo ak bola aktivita odmeraná priamo cez aplikáciu iWatt v časti „Moje aktivity (+) – Spustiť tracker“.

4.    Účastníci podujatia súhlasia s pravidlami používania aplikácie iWatt, a preto sa musia vyvarovať podvodným aktivitám, ktoré v rámci pravidiel fair-play prevádzkovatelia aplikácie iWatt majú právo vymazať.

5.    Aby bola aktivita započítaná, musí byť dĺžka behu alebo chôdze minimálne 1 km.

6.    Účastník môže počas trvania podujatia zmeniť subjekt, ktorý podporuje tak, že sa z neho odhlási a prihlási sa na podporu iného projektu.

7.    Na kontá subjektov sa budú započítavať len aktivity zosynchronizované počas trvania podujatia.  iWatt aplikáciu synchronizáciu krokov 5.11., na konto subjektu pribudnú kilometre získané chôdzou zo dňa 4.11. Kroky z 8.11., ktoré nebudú merané ako samostatná aktivita a je možné ich vymeniť za iWatty až 9.11. sa už na podporu subjektu nezapočítajú. Preto odporúčame 8.11. merať cez aplikácie kroky, chôdzu aj beh ako samostatné aktivity.


Podmienky používania aplikácie:

1.    Každý kilometer, ktorý zabehnú prihlásení účastníci behu sa prepočítava na eurá v pomere 1 km = 1 euro.

2.    Maximálna odmena, ktorú môže získať subjekt je 30 000 €.

3.    Víťazom odmeny sa môže stať len 1 subjekt.

4.    Ak konečný počet kilometrov, ktoré nabehajú účastníci podujatia bude nižší ako 30 000, víťazný subjekt získa odmenu, ktorá sa rovná reálne odbehnutému počtu kilometrov.

5.    Ak účastníci spolu odbehnú viac ako 30 000 kilometrov, maximálne odmena pre víťazný subjekt zostáva 30 000 €. Všetky kilometre sa však naďalej prideľujú klubom a môžu rozhodnúť, že práve tento subjekt odmenu získa.Žiadosť o grant:
Zo všetkých žiadostí vyberieme finalistov z ktorých si následne môžu vybrať bežci svojho favorita a podpiriť ho odbehanými kilometrami.
Žiadosti o grant môžu podať neziskové organizácie, nadácie, občianske združenia, ktoré sa rôznymi formami podporujú a pomáhajú deťom, či už  v oblasti vzdelávnia, kuktúry, športu, starostlivosti o deti a ich zdravie. Žiadosť je potrebné podať  zaslaním emailu s informáciou o žiadateľovi, účelom/program/projekt, ktorý by bol zo sumy hradený a approx. rozpočet daného projektu. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť systém prerozdelenia  cieľkovej sumy.


Vekový limit:
Bez obmedzenia veku. 


Štartovné: 
Registrácia do aplikácie a prihlásenie sa k behu je zadarmo.


Výsledky:
Zverejní usporiadateľ prostredníctvom www.nofinishline.sk do 48h po skončení podujatia

Informácie:
Všetky informácie o pretekoch sa budú priebežne zverejňovať na  na www.nofinishline.sk