FINALISTI

Spomedzi množstva projektov sme do finále vybrali tri, ktoré zabojujú o získanie grantu od MiddleCap Group. Všetci, ktorí sa zaregsitrujú ako účastníci beh No Finish Line si vyberú projekt, ktorý chcú podporiť a kilometre, ktoré účastník nabehá sa prirátajú na konto vybraného projektu. Grant získa projekt, pre ktorý účastníci vybehajú najviac kilometrov.

OZ Nádej detí - projekt Dobehneme zameškané


OZ Nádej zastrešuje všetky aktivity v Centre pre deti a rodiny v Bernolákove. Deti a mladí ľudia, ktorí do domovu prichádzajú v rôznom veku, často krát nemajú nasýtené základné životné potreby. Zanedbaná starostlivosť a nevhodné podmienky pre zdravý rast má na ľudí výrazný dopad pre ich dospelý život, na ich motiváciu pre prácu, pre vykročenie do neznáma a v neposlednom rade preberať zodpovednosť za svoj „dospelácky“ život.

Bývalý detský domov Nádej hľadá finančné prostriedky na vybudovanie ihriska pre deti a mládež na svojom dvere kde by mohli všetky vekové kategórie z domovu rozvíjať svoju kreativitu , aktívne tráviť deň alebo oddychovať.


PONS je skratka pre pomoc osobám neschopným samostatnosti. Občianske združenie má za cieľ vytvárať podmienky na plnohodnotný život pre deti a mladých ľudí s hendikepom a zároveň ich integrovať medzi rovesníkov bez hendikepu.

Občianske združenie by grant chcelo využiť na financovanie 4 turnusov Detského Denného Integračného tábora. Každého turnusu sa zúčastní cca 10-15 detí a mladých ľudí s hendikepom a približne rovnaký počet ich zdravých rovesníkov (dobrovoľníci). Program sa realizuje pod odborným dohľadom, ale aktivity vykonávajú mladí ľudia spoločne, za vzájomnej pomoci, spolupráce, prípadne asistencie.


Kľúčovou úlohou tejto inštitúcie je priviesť zdravotne znevýhodnenú mládež na športoviská a prispieť k tomu, aby naša spoločnosť zdravotne znevýhodnených vnímala ako rovnocenných spoluobčanov a vytvárala im podmienky rovnocennosti.

Nadácia SPV tejto myšlienke pomáha prostredníctvom rôznych aktivít a charitatívnych podujatí. Grant by Nadácia SPV využila na podporu rozvoja športu talentovaných zdravotne znevýhodnených detí a mládeže v rámci projektu #nerozlučiteľní.V ROKU 2019 SME PODPORILI PROJEKT TERAPEUTICKÉHO IHRISKA

Účastníci charitatívneho behu No Finish Line počas piatich dní podporia vybudovanie jedinečného terapeutického ihriska pre deti, ktoré čakajú tie najnáročnejšie diagnostické vyšetrenia. Súčasťou ihriska sú verné makety CT a MR vyšetrenia. Vďaka tomuto terapeutickému ihrisku vznikne jedinečný priestor, ktorý bude pomáhať najmenším pacientom zvládať strach z neznáma.

Národný ústav detských chorôb spúšťa nový prístup k detskému pacientovi, ktorého súčasťou je aj nová takzvaná terapeutická komunikácia. Jej cieľom je eliminovať negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú detského pacienta v momente, keď vstúpi na pôdu nemocnice. Rovnako veľkú záťaž prežívajú aj rodičia.

Makety sú verné kópie diagnostických prístrojov, ktorých sa deti boja. Najväčší strach majú z tunela, v ktorom musia ležať bez pohnutia a ktorý vydáva veľký hluk. Aby deti vyšetrenie v ňom, ktoré je síce bezbolestné ale negatívne pôsobí na psychiku zvládli, je nutné ich predtým uspávať.

Veľkou výhodou kópií reálnych prístrojov pre MR a CT vyšetrenia je, že vydávajú totožné zvuky a presne simulujú vyšetrenie. Deti majú len jediný strach a to je strach z neznáma. Ak si budú môcť vyšetrenie nacvičiť v totožných podmienkach s totožnou technikou, mnohé z nich toto vyšetrenie zvládnu bez narkózy.

V Holandsku po sprístupnení takéhoto ihriska klesol počet uspávaných detí kvôli diagnostike o 40 percent. A to je obrovský úspech a pre detského pacienta veľký benefit.

Súčasťou terapeutického ihriska je aj veľká medicínsko – edukačná herňa, kde budú umiestnené makety ľudského tela, na ktorých sa dieťaťu dá interaktívne vysvetliť čo ho čaká, prečo je v nemocnici, aký zákrok podstúpi a aj ako funguje jeho telo.