PROJEKT TERAPEUTICKÉHO IHRISKA

Účastníci charitatívneho behu No Finish Line počas piatich dní podporia vybudovanie jedinečného terapeutického ihriska pre deti, ktoré čakajú tie najnáročnejšie diagnostické vyšetrenia. Súčasťou ihriska sú verné makety CT a MR vyšetrenia. Vďaka tomuto terapeutickému ihrisku vznikne jedinečný priestor, ktorý bude pomáhať najmenším pacientom zvládať strach z neznáma.

Národný ústav detských chorôb spúšťa nový prístup k detskému pacientovi, ktorého súčasťou je aj nová takzvaná terapeutická komunikácia. Jej cieľom je eliminovať negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú detského pacienta v momente, keď vstúpi na pôdu nemocnice. Rovnako veľkú záťaž prežívajú aj rodičia.

Makety sú verné kópie diagnostických prístrojov, ktorých sa deti boja. Najväčší strach majú z tunela, v ktorom musia ležať bez pohnutia a ktorý vydáva veľký hluk. Aby deti vyšetrenie v ňom, ktoré je síce bezbolestné ale negatívne pôsobí na psychiku zvládli, je nutné ich predtým uspávať.

Veľkou výhodou kópií reálnych prístrojov pre MR a CT vyšetrenia je, že vydávajú totožné zvuky a presne simulujú vyšetrenie. Deti majú len jediný strach a to je strach z neznáma. Ak si budú môcť vyšetrenie nacvičiť v totožných podmienkach s totožnou technikou, mnohé z nich toto vyšetrenie zvládnu bez narkózy.

V Holandsku po sprístupnení takéhoto ihriska klesol počet uspávaných detí kvôli diagnostike o 40 percent. A to je obrovský úspech a pre detského pacienta veľký benefit.

Súčasťou terapeutického ihriska je aj veľká medicínsko – edukačná herňa, kde budú umiestnené makety ľudského tela, na ktorých sa dieťaťu dá interaktívne vysvetliť čo ho čaká, prečo je v nemocnici, aký zákrok podstúpi a aj ako funguje jeho telo.