PREDSTAVENIE A POSLANIE

No finish line je charitatívne a humanitárne podujatie Monackého kniežatsva od roku 1999. Cieľom je podporovať a prispievať k ochrane a rešpektovaniu práv dieťaťa a to realizáciou alebo podporou projektov, ktoré zlepšujú životné podmienky z hľadiska zdravia, vzdelania, hygieny, výživy a to bez rozdielu pôvodu, náboženstva alebo pohlavia.

PREČO?

Polovica detí sveta nemá detstvo

Chudoba. Ozbrojené konflikty. HIV/AIDS. To všetko pripravuje deti o najdôležitejšie roky ich života. Viac ako polovica z nich, čo je takmer miliarda - je ohrozená tým, že nemá prístup k zdravotným a sociálnych službám. Každé piate dieťa nemá k dispozícii pitnú vodu, každé šieste trpí hladom a každé siedme je bez zdravotnej starostlivosti. Asi 15 miliónov detí vo svete osirelo v dôsledku pandémie HIV/aids.385 miliónov detí žije v extrémnej chudobe.

264 miliónov detí a mladých ľudí nenavštevuje školy.5,6 milióna detí mladších ako päť rokov zomrelo v minulom roku z dôvodov, ktorým bolo možné predísť.

  

KONCEPT

 Princíp je jednoduchý a prístupný pre všetkých: je to o behu alebo chôdzi po okruhu 1500 metrov, otvorenom 24/24 po dobu 5 dní, toľkokrát, koľkokrát sa vám chce a toľko kilometrov, koľko zvládnete. Môžete sa zúčastniť 1 hodiny alebo počas dňa zabehnúť maratón, samostatne alebo v tíme.

Vďaka registráciám, darcom a sponzorom venuje nadácia Children & Future Bratislava za každý zabehnutý kilometer 1 € na podporu projektov pre znevýhodnené a choré deti alebo projekty na ich podporu. Ak chcete, aj vy môžete darovať 1 € za každý kilometer, ktorý prebehnete a tak sa príspevky ešte znásobia.

Originalita konceptu spočíva v tom, že táto charitatívna udalosť je naozaj otvorená pre všetkých a v každom veku, ponúka veľkú slobodu účasti jednotlivcov ale aj tímov. Účastníci môžu slobodne prísť sami alebo s príbuzným, deťmi, priateľmi, domácim zvieratkom, ako súčasť firemného tímu alebo ako súťažiaci člen školskej triedy.

Doposiaľ sa eventu zúčastnilo 154 776 bežcov a vyzbierali sa 3 757 387 €

 HISTÓRIA

  • 20. november 1959: Deklarácia práv dieťaťa

• 20. november 1989: Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa

• 1998 v iniciatíva smerom k OSN na podporu myšlienky vyhlásiť 20. november za Svetový deň práv dieťaťa.

• Na podporu tohto návrhu navrhla Monacká obchodná komora rôzne projekty medzi ktorými bol aj NO FINISH LINE: Prvá edícia sa uskutočnila v novembri 1999.

• V roku 2001, po dvoch edíciách, bola vytvorená asociácia “Children & Future“ s cieľom lepšie udržiavať a zároveň rozvíjať túto tradíciu.

• Poslaním nadácie “Children & Future“ je vyplácať výnos z podujatí projektom, ktoré podporujú znevýhodnené deti. Toto podujatie je pod patronátom jeho veličenstva Princa Alberta II, ktorý podujatie podporuje od jeho prvej edície.

• Od roku 2005 má nad podujatím záštitu aj monacká princezná Stephanie, ktorá sa stala krstnou mamou podujatia.

• Monaco, Nice, Atény, Paríž, Oslo, Bratislava

• 2019 vzniká Children & Future Bratislava, n.o.